Martha-afton på Rosenhill 16 november 2023

För mer info klicka på bilden ovan för att få upp en PDF. Se nedan för en sammanfattning av kvällen:

I samband med filmvisningen serveras ”Martha-smörrebröd” för 350 kr/pers, inkl. 1 drinkbiljett (öl, vin eller alkoholfritt alternativ).

Plats: Rosenhill Seamen ́s Center (adress: Köpenhamnsgatan 25, Hisingen – hållplats Rosenhill)
Datum och tid: Torsdag 16 november 2023, kl 18.00
Avgift: 350:- betalas i samband med bokningen i receptionen alternativ via bankgiro 5319- 8578 märk ”Martha-Göteborg”.

Program:
18.00 – Entré
19.00 – Martha-smörrebröd och underhållning
20.00 – Filmvisning
22.00 – Lottdragning

Program i Sjöfartsmontern på bokmässan 2023

nedan kan du ladda ner programmet i sjöfartsmonter på bokmässan i Göteborg den 28 september till och med 1 oktober. Som medlem i Ove Allanssonsällskapet kommer du att få en biljett i form av en bjudkod med posten inom kort.

Ladda ner programmet här

Kallelse-inbjudan till årsmöte 4 maj 2023

Plats Sjöräddningssällskapet Talattagatan 24 Göteborg. (Enklast att ta sig dit är med spårvagn 11 från centrum i riktning mot Saltholmen. Hållplatsen är Långedrag).

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande
§ 3 Val av protokollförare vid mötet
§ 4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
§ 7 Fastställande av röstlängd, föredragning av föregående årsmötesprotkoll
§ 8 Styrelsens berättelse
-Ekonomi
-Verksamhet
§ 9 Revisorernas berättelse
§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 11 Fråga om disposition av föreningens vinst/förlust
§ 12 Redovisning av budget för innevarande räkenskapsår
§ 13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
§ 14 Val av ordförande på 1 år
§ 15 Val av övriga styrelseledamöter på 1 år
§ 16 Val av revisorer på 1 år
§ 17 Val av valberedning på 1 år
§ 18 Förslag att utse Guy Rosvall som hedersledamot i Ove Allanssonsällskapet
§ 19 Övriga frågor
-Kommande aktiviteter
-Bokmässan den 28 september till och med den 1 oktober
§ 20 Mötets avslutning

Innan årsmötet cirka klockan 15.30 framträder Musikgruppen KAL tillsammans
med författaren Anders Wällhed. Direkt efter årsmötet blir det ett samtal mellan författaren och lastbilschauffören David Ericsson som är årets Ivar Lo-pristagare och Allanssonsällskapets ordförande Lennart Johnsson om Davids författarskap.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Ove Allanssonsällskapet

Välkommen till årsmöte med Ove Allanssonsällskapet!

Den 4 maj är du välkommen till årsmöte med Ove Allanssonsällskapet. Vi träffas i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag Göteborg.

Gatuadressen är Talattagatan 24. Enklast att ta sig dit är med spårvagn 11 från centrum i riktning mot Saltholmen. Hållplatsen att gå av vid är Långedrag.

Musikgruppen KAL inleder med att spela 15.30. Själva årsmötet börjar därefter cirka klockan 16.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer årets Ivar Lo-pristagare David Ericsson att berätta om sitt författarskap i ett samtal med Lennart Johnsson.

Böcker av David Ericsson och Ove Allansson kommer att säljas. Varmt välkommen till årsmötet. Anmäl er till Lennart.johnsson49@gmail.com eller via sms till nummer 070 592 70 81 senast den 28 april.

Handlingar till årsmötet med förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas rapport kommer att mailas till alla medlemmar och läggs även ut på hemsidan oveallansson.se

Varmt välkomna!
Lennart Johnsson
Ordförande Ove Allanssonsällskapet

Ps. Har du ännu inte betalt in din medlemsavgift på 250 kronor för år 2023 är det hög tid att göra det. Betala beloppet till bankgiro 819-2734 eller swisha till nummer 070 592 70 81. I ditt medlemskap ingår bland annat en biljett till ett värde av 240 kronor till valfri dag på årets bokmässa i Göteborg. Mässan äger i år rum från den 28 september till och med den 1oktober. Ds

Dags att förnya medlemskapet i Ove Allanssonsällskapet

Årsavgiften till de av er som är medlemmar i Ove Allanssonsällskapet är
250 kr och ska sättas in på bankgiro: 819–2734
. Hedersledamöter och ni som vet att en serviceavgiftsfaktura snart kommer ska INTE betala enligt ovan, medlemsavgiften kommer på fakturan.

Ove Allanssonsällskapet med hjälp av Kultursällskapet hoppas nu på att kunna genomföra flera spännande Sjöfartskulturella aktiviteter under 2023. Se nedan mest som en slags ”save the date”.

2 februari
Den 2 februari har Ove Allanssonsällskapet ett möte i Göteborg klockan 19 på Majornas
bok och kaffe, Allmänna Vägen i Majorna. Medverkar gör författaren Aino Trosell,
Lennart Johnsson samt Bosse Andersson och Leif Pedda Pedersen från musikgruppen
KAL

15 februari
15 februari kl 12:00 har vi ett gemensamt möte i Stockholm på Katarina Sjöfartsklubb
kring Ove Allanssons författarskap.
Medverkar gör årets Ivar Lo-pristagare författaren David Ericsson, Kjersti
Bosdotter, Torbjörn Dalnäs, Heli Kärkkäinen, musikgruppen KAL och Lennart
Johnsson. Det hela börjar klockan 12 med lunch på klubben.
Anmälan görs till Ove Allanssonsällskapet via Mail till
Lennart.johnsson49@gmail.com eller till Kicki Falke på Katarina Sjöfartsklubb

30 mars
30 mars blir det Sjöfilmfestival på Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm. Mer info
kommer.

4 maj
Årsmöte för både Sjöfartens Kultursällskap samt för Ove Allanssonsällskapet arrangeras
i samband med Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag i Göteborg. Mer info
kommer.

Med sjöfartskulturella hälsningar

Staffan Strive
Ordförande Sjöfartens Kultursällskap
staffanstrive@gmail.com

Lennart Johnsson
Ordförande Ove Allanssonsällskapet
lennart.johnsson49@gmail.com