KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED OVE ALLANSSONSÄLLSKAPET 16 maj kl: 16.00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED OVE ALLANSSONSÄLLSKAPET
Den 16 maj 2024 klockan 16.00
Plats SEKO sjöfolks lokaler, Fjärde Långgatan 48, 7 tr, Masthuggstorget, Göteborg (Enklast att ta sig dit från centrum är med spårvagn 3, 9 eller 11 till hållplats Masthuggstorget).

Förslag till dagordning:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande
§ 3 Val av protokollförare vid mötet
§ 4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
§ 7 Fastställande av röstlängd, föredragning av föregående årsmötesprotkoll
§ 8 Styrelsens berättelse
-Ekonomi
-Verksamhet
§ 9 Revisorernas berättelse
§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 11 Fråga om disposition av föreningens vinst/förlust
§ 12 Redovisning av budget för innevarande räkenskapsår
§ 13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. Förslag om att eventuellt införa en högre medlemsavgift för organisationer.
§ 14 Val av ordförande på 2 år
§ 15 Val av övriga styrelseledamöter på 2 år
§ 16 Val av revisorer på 2 år
§ 17 Val av valberedning på 2 år
§ 18 Utseende av firmatecknare
§ 19 Övriga frågor
-Kommande aktiviteter
-Bokmässan i Göteborg den 26-29 september.
§ 20 Mötets avslutning

Årsmötet inleds med en guidad visning av SEKO sjöfolks konst i lokalerna, av
bland annat sjöfolkets främste konstnär Torsten Billman. I samband med årsmötet framträder Musikgruppen KAL. Diverse drycker finns att köpa till specialpris. Bokförsäljning.

Anmäl er till årsmötet senast den 12 maj till Lennart Johnsson på mailadressen Lennart.johnsson49@gmail.com eller på sms 070 592 70 81.

Varmt välkomna! Styrelsen för Ove Allanssonsällskapet

Torsten Billman – Bildmakaren

Välkommen onsdagen den 20 mars till Katarina Sjöfartsklubb, Glasbruksgatan 2 Stockholm, och en eftermiddag om det svenska sjöfolkets främste konstnär på 1900-talet Torsten Billman. Lennart Johnsson, ordförande i Ove Allanssonsällskapet och Kjersti Bosdotter, ordförande i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap samtalar om Billmans stora betydelse.

Den tidigare eldaren Torsten Billman medarbetade bland annat regelbundet i tidningarna Eldaren och Sjömannen från 1929 fram till december 1988. Några exempel på Billmans verk visas och det blir möjligt att köpa praktverket boken Torsten Billman- Bildmakaren till specialpris.

Det hela börjar klockan 12 med lunch Fiskarhustruns fisksoppa till ett pris av 80 kronor. Själva Billmanprogrammet började därefter klockan 13. Anmäl er senast den 14 mars till Katarina Sjöfartsklubb klubben@katarinasjofartsklubb.com eller till Lennart Johnsson Lennart.johnsson49@gmail.com

Varmt välkomna!
Arrangörer:Katarina Sjöfartsklubb, Ove Allanssonsällskapet och Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap AKS

Martha-afton på Rosenhill 16 november 2023

För mer info klicka på bilden ovan för att få upp en PDF. Se nedan för en sammanfattning av kvällen:

I samband med filmvisningen serveras ”Martha-smörrebröd” för 350 kr/pers, inkl. 1 drinkbiljett (öl, vin eller alkoholfritt alternativ).

Plats: Rosenhill Seamen ́s Center (adress: Köpenhamnsgatan 25, Hisingen – hållplats Rosenhill)
Datum och tid: Torsdag 16 november 2023, kl 18.00
Avgift: 350:- betalas i samband med bokningen i receptionen alternativ via bankgiro 5319- 8578 märk ”Martha-Göteborg”.

Program:
18.00 – Entré
19.00 – Martha-smörrebröd och underhållning
20.00 – Filmvisning
22.00 – Lottdragning