Bli medlem

När sjöfolkets store författare Ove Allansson avled i början av 2016 lämnade han ett stort tomrum efter sig. Redan med den skönlitterära debuten Resan till Honduras 1967 etablerade sig den tidigare sjömannen och metallarbetaren Ove som en av Sveriges viktigaste arbetarförfattare.

Under åren blev det sedan närmare 40 böcker från Ove Allanssons penna. Både romaner, novellsamlingar och reseberättelser, det mesta skrivet ur sjöfolkets horisont. Även om Ove ofta var samhällskritisk i sitt skrivande finns alltid humorn, skrönan, närvarande.
Några av hans böcker är Gud är Amerikan, I Överrockens kölvatten, Hong Kong blues och Här seglar Manfred Nilsson.

Med Ombordarna påverkade Ove Allansson sjöfartspolitiken. Boken ledde till flera riksdagsmotioner och bidrog till att bostadsstandarden i svenska fartyg förbättrades.

Ove Allansson, foto: Stefan F Lindberg

Foto: Stefan F Lindberg

Kort tid innan han avled avslutade Ove samlingen Allans blandning som släpptes i samband med bokmässan i Göteborg 2016.

Ove Allansson predikade hela livet läsandets lov och skapade begrepp som läsenärer och ombordare. Han var också bland mycket annat huvudredaktör för några redan klassiska antologier som Dikt babord och den viktiga kartläggningen av sjöfolkets kulturarbetare med Sjölivets berättare.

För att hedra, minnas och lyfta fram Ove Allanssons stora betydelse för sjöfolkskulturen bildades för en tid sedan Ove Allanssonsällskapet – på minnets redd.

Medlemsavgiften är 250 kronor per år. I medlemsavgiften ingår bland annat en biljett till bokmässan i Göteborg samt en bok av Ove Allansson. Under 2016 är denna medlemsbok Oves sista verk Allans blandning.

Dessutom kommer sällskapet regelbundet att anordna sammankomster runt om i landet kring Ove Allanssons författarskap. Ove Allanssonsällskapet samarbetar nära med Sjöfartens Kultursällskap.

För ytterligare information kontakta Lennart Johnsson på telefon 070 592 70 81. E-postadress till Ove Allanssonsällskapet info@oveallansson.se Välkommen som medlem.

Du blir medlem genom att betala in 250 kronorbankgiro 819-2734 eller
bankkonto 50011064188 Glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Sjöfolkskulturella hälsningar

Lennart Johnsson ordförande i Ove Allanssonsällskapet