Månad: september 2021

Pressmeddelande från Ove Allanssonsällskapet

Stipendier till Aino Trosell och Anders Wällhed Styrelsen för Ove Allanssonsällskapet har beslutat att utse Aino Trosell och Anders Wällhed till årets Allanssonstipendiater. Stipendiet är på 15 000 kronor vardera. Aino Trosell och Anders Wällhed belönas för deras mångåriga kulturinsatser i…