Månad: februari 2018

Till medlemmarna i Ove Allanssonsällskapet På minnets redd

  En kort summering av OAS-sällskapets första år 2016 – 17.  Vi har genomfört välbesökta arrangemang i Helsingborg tillsammans Sjöfartens Kultursällskap och det lokala Marthasällskapet och i Stockholm på Katarina Sjöfartsklubb tillsammans med Sjöfartens Kultursällskap. I samband med Arbetarlitteraturens dag…