Årsmöte i Ove Allanssonsällskapet den 8 maj 2019

Årsmötet med Ove Allanssonsällskapet blir i år den 8 maj. Plats Sjöräddningssällskapet
Talattagatan 24 Göteborg. Tid 17.00. Smidigast tar ni er dit via spårvagn 11 från centrala Göteborg och går av vid hållplats Långedrag.

Program för bokmässan 2018

Som medlem i Ove Allanssonsällskapet får du inträdesbiljett till bokmässan på valfri dag. Se nya uppdaterade programmet för bokmässan här

Årsmöte i Ove Allanssonsällskapet den 3 maj

Välkomna till Ove Allanssonsällskapets årsmöte torsdagen den 3 maj i Göteborg!
Årsmötet äger rum i SEKO sjöfolks lokaler, Fjärde Långgatan 48, Göteborg klockan 17.
Utöver själva årsmötesförhandlingarna kommer författaren och forskaren Gudrun Nyberg att berätta om sin nya bok ”Nio författare”. I boken presenterar hon nio göteborgsförfattare varav Ove Allansson är en.

Bosse Andersson från musikgruppen KAL underhåller och konstnären, den tidigare
sjömannen Lars Mellis Melander, berättar om sitt mångåriga samarbete med Ove vilket
resulterade i ett antal bokomslag och illustrationer till Oves stora produktion.
Medlemmar i Sjöfartens Kultursällskap är välkomna till årsmötet. Se dagordningen för årsmötet här.

Anmäl er till Allanssonsällskapets sekreterare Lennart Johnsson senast den 25 april
via e-post:lennart.johnsson49@gmail.com
eller sms nummer 070 592 70 81.

Varmt välkomna!
Anders Lindström
Ordförande Ove Allanssonsällskapet

Till medlemmarna i Ove Allanssonsällskapet På minnets redd

 

En kort summering av OAS-sällskapets första år 2016 – 17.  Vi har genomfört välbesökta arrangemang i Helsingborg tillsammans Sjöfartens Kultursällskap och det lokala Marthasällskapet och i Stockholm på Katarina Sjöfartsklubb tillsammans med Sjöfartens Kultursällskap.

I samband med Arbetarlitteraturens dag 27 februari 2017 i Stockholm presenterade vi sällskapet på Arbetarrörelsens arkiv. Årsmötet hölls den 11maj 2017 i Sjöräddningssällskapets lokaler på Långedrag. Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse bifogas.

Vi deltog i Sjöfartsmontern vid 2017 års Bok- och Biblioteksmässa med ett endagsprogram kring Oves debutbok ”Resan till Honduras”, för att uppmärksamma att det var 50 år sedan han romandebuterade 1967.

För innevarande år planerar vi för ett nytt möte i Stockholm på Katarina Sjöfartsklubb och ett motsvarande med Sjömanspensionärernas klubb i Göteborg. Årsmötet sker 3 maj hos SEKO sjöfolk i Göteborg. Mer information kommer senare.

Självklart medverkar vi även med programpunkter i Sjöfartsmontern på årets bokmässa i Göteborg den 27 – 30 september. Som medlem i Ove Allanssonsällskapet får du en biljett till årets bokmässa för besök på valfri dag. (Biljettens värde är 240 kronor).

Har du som medlem ännu inte fått medlemsgåvan Ove Allanssons självbiografiska bok ”Författare vill varenda jävel vara” så hör av dig till Lennart Johnsson på mailadressen lennart.johnsson49@gmail.com Alla nya medlemmar får också denna bok.

Styrelsen beslöt vid möte den 8 december 2017 att instifta ett stipendium för kulturarbetare som verkar i Ove Allanssons anda, att utdelas vartannat år med 25.000 kr. Beslutet förutsätter dock att vi kan samla tillräckliga resurser för ändamålet. Vi söker nu bidrag från ett par olika stiftelser och hoppas också på enskilda bidrag.


Det är min förhoppning att Du ska förnya medlemsavgiften och gärna 
också värva ytterligare medlemmar ur Oves stora läsenärskara. Medlemsavgiften 250 kronor betalar du in på bankgiro: 819-2734.

 

Med bästa hälsningar från Styrsö i regn och kuling
Anders Lindström
Ordförande Ove Allanssonsällskapet

 

Årsmötesprotokoll 2017
Verksamhetsberättelse 2016

Program årets bokmässa

Programmet i Sjöfartsmontern vid årets bokmässa i Göteborg är nu klart. Alla medlemmar i Ove Allanssonsällskapet får en biljett till mässan som kan användas valfri dag.
Årets bokmässa pågår från torsdagen den 28 september till och med söndagen den 1 oktober. Lördagen den 30 september är det en temadag kring Ove Allanssons författarskap. Fokus då läggs bland annat på att det i år är 50 år sedan Ove romandebuterade med Resan till Honduras 1967.Välkomna till Sjöfartsmontern monterplats B05:02!
Se årets program här