Författare: admin

En kväll i Ove Allanssons anda

Ove Allanssonsällskapet och Sjömansservice Rosenhill bjuder in till en  spännande sjöfartskulturell kväll. Datum: Den 2 december 2021 Tid: Det hela startar klockan 18.00 Plats: Rosenhill Seamen’s Center, Köpenhamnsgatan 25, Hisingen Program  Årets två Ove Allanssonstipendiater författarna Aino Trosell och Anders…

Pressmeddelande från Ove Allanssonsällskapet

Stipendier till Aino Trosell och Anders Wällhed Styrelsen för Ove Allanssonsällskapet har beslutat att utse Aino Trosell och Anders Wällhed till årets Allanssonstipendiater. Stipendiet är på 15 000 kronor vardera. Aino Trosell och Anders Wällhed belönas för deras mångåriga kulturinsatser i…

Ove Allanssonsällskapets stipendium till Karin Smirnoff

Göteborg 2020 09 27 Pressmeddelande: Ove Allanssonsällskapets stipendium till Karin Smirnoff Ove Allanssonsällskapet syfte är att på olika sätt lyfta fram den tidigare sjömannen och arbetarförfattaren Ove Allanssons viktiga livsgärning. Sällskapet delar bland annat sedan 2019 ut ett stipendium till en…

Årsmötet framflyttat!

På grund av coronakrisen är årsmötet med Ove Allanssonsällskapet framflyttat. Nytt preliminärt datum för årsmötet är den 15 juni i Göteborg. Tid och plats meddelas senare. Ta hand om varandra och var försiktiga! Anders Lindström Ordförande i Ove Allanssonsällskapet Lennart…

Årsmöte med Ove Allanssonsällskapet den 4 maj!

Alla medlemmar i Ove Allanssonsällskapet är välkomna till årsmötet 2020 som äger rum den 4 maj. Plats för mötet är SEKO sjöfolks lokaler på Fjärde Långgatan 48 i Göteborg, spårvagnshållplats Masthuggstorget. Tid för årsmötet är 18.00. Utöver sedvanliga årsmötesförhandling blir…

Välkomna till årets bokmässa i Göteborg!

Också i år medverkar Ove Allanssonsällskapet med flera programpunkter i Sjöfartsmontern på bokmässan i Göteborg den 26-29 september. Det är lördag förmiddag den 28 september som temat i Sjöfartsmontern B05:02 är Ove Allanssons författarskap. För första gången någonsin delar då…